กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 QS 50 S1 SILICA SAND 150,000 กิโลกรัม 2.00
2 QS 30 S1 SILICA SAND 2 100,000 กิโลกรัม 3.00
3 QS 25 S1 SILICA SAND 150,000 กิโลกรัม 2.00
* สกุลเงิน บาท